About

Dromen kunnen echt uit komen...

Zouden we samen niet iets op poten zetten...

samen werken aan een project...

samen ervan getuigen dat we tot veel in staat zijn...

er in geloven dat mensen al doende een stukje hemel op aarde kunnen maken...

Evangelie, goed nieuws...

20 jaar op onze manier...

Hieronder wat ons inspireerde en nog altijd inspireert... ook al zijn we gestopt in Tiegem... vergeten doen we nooit
Jericho...

is de plaats waar Jezus, Bartimeüs ontmoet:

Van Bartimeüs worden drie zaken verteld:

hij is blind, hij is bedelaaren hij moet zwijgen.

Er zijn veel mensen blind vandaag.

Men ziet niet meer wat het leven echt te bieden heeft.

Mensen zien niet meer wat zij echt nodig hebben

om gelukkig te zijn.

Sommigen zien het leven helemaal niet meer zitten.

Bartimeüs is ook een bedelaar.

Hij bedelt om aandacht, om een goed woord.

Hij bedelt om diepte en licht in zijn leven.

Zoals zoveel mensen vandaag een onuitgesproken

diep verlangen hebben naar aandacht, naar verdieping,naar echtheid, naar zin, naar God...

De omgeving snauwt hem toe dat hij moet zwijgen.

De wereld wil de mensen het zwijgen opleggen.

Mensen mogen niet zeggen wat ze willen.

Mensen moeten zwijgen over zichzelf, over hun geloof.

Mensen moeten vaak doen alsóf het goed gaat.

Tot Jezus voorbijkomt…dan verandert iets.

Jezus komt naar hem toe. Jezus maakt tijd voor hem. Jezus zoekt naar zijn geloof. Jezus geeft een antwoord.

Daarom wilden we Jericho opnieuw mogelijk maken in Tiegem…

Jericho wil een plaats zijn

waar alle mensen, en vooral jongeren,

(opnieuw) kunnen leren om anders te leven;

Vanuit een betrouwbaar geloof

in plaats vanuit een wisselend gevoel.

Te vieren en te vasten naargelang het leven deugd doet of deugd vraagt.

Te feesten overdag in plaats van te fuiven in de nacht.

Veel kunnen hebben aan weinig en van alles kunnen doen met iets van niets.

Kunnen genieten van alles wat gratis is

in plaats van alle kicks die gekocht worden.

Blij zijn met zijn eigen lichaam en dat van anderen

zonder zich kapot te vrijen of aan brutale seks te doen.

Lief leren zijn zonder meteen het teken te geven aan de eerste de beste.

Met beide voeten in de wereld staan zonder ooit van die wereld te zijn.

De maaltijd wordt verhaaltijd.

Zonder geweld zich begeven naar de ander.

Wonderen ontdekken, vooral het wonder dat ze zelf zijn.

Leren bidden vooral samen.

Welwillend zijn tegenover wie verschillend is.

Waakzaam zijn voor en weerbaar worden tegen de goden van de wereld.

Er wordt gekozen voor samenhorigheid in plaats van concurrentie;

voor soberheid in plaats van consumptie;

voor stilte in plaats van prestatie.

Op deze plaats kunnen mensen zien wat echt de moeite waard is.

Op deze plaats moeten mensen niet meer bedelen om aandacht.

Mensen mogen geloven;

mensen mogen liefhebben;

mensen mogen hopen.

Op deze plaats kan men zich voorbereiden op een nieuwe tijd.